Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổng số giáo viên: 15 (Giáo viên biên chế: 10; giáo viên hợp đồng: 05)

- Tổng số nhân viên: 05. Trong đó: Nhân viên văn thư: 01 (biên chế); Kế toán: 01(hợp đồng); Bảo vệ: 01 (hợp đồng); Cấp dưỡng: 02 (02 hợp đồng).

- Trình độ giáo viên: CĐSP: 12/15 GV; Đại học: 03/15 GV. Đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Trình độ nhân viên: Đại học: 01; Cao đẳng: 01.

100% CBQL - GV - NV ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy.

Đội ngũ giáo viên với tuổi đời còn rất trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, yêu thương trẻ, đoàn kết với đồng nghiệp, ham học hỏi, hòa nhã với phụ huynh, không ngừng sáng tạo trong hoạt động dạy học, tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào của trường và của ngành phát động.

Ban giám hiệu trường Mầm non Hoàng Oanh