• 264
  • ky-nang-song-cho-tre-tam-viet-2016
Cho bé yêu

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng giáo dục và đào tạo

Cho bé yêu
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó trưởng phòng giáo dục và ...
Cho bé yêu

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng giáo dục và đào tạo

Cho bé yêu
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó trưởng phòng giáo dục và ...
Cho cha mẹ

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng giáo dục và đào tạo

Cho cha mẹ
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó trưởng phòng giáo dục và ...
Cho bé yêu

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng giáo dục và đào tạo

Cho bé yêu
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó trưởng phòng giáo dục và ...
Thông báo
Bản đồ
Video
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng trước : 2